Žíhanie

Pod pojmom žíhanie rozumieme ohrev na určitú teplotu, ako aj pomalé ochladzovanie obrobkov a polotovarov ako sú výkovky, odliatky alebo uhlíková nástrojová oceľ. V dôsledku tohto procesu sa dajú dosiahnuť požadované vlastnosti materiálu a dá sa zvrátiť zníženie kvality spôsobené predchádzajúcim spracovaním (valcovaním, ohýbaním, kovaním atď.)

V závislosti od účelu a požadovaných vlastností obrobku ponúkame nasledujúce metódy, ktoré sa od seba líšia v závislosti od použitých teplotných rozsahov: 

 

Žíhanie na zníženie vnútorných napätí (500 - 650 ° C)

  • Zníženie zvyškového napätia spôsobeného v prípravnom procese (zváranie, odlievanie atď.)
  • Prevencia vzniku trhlín počas následného spracovania

Mäkké žíhanie / GKZ žíhanie (680 - 800 ° C)

  • Zníženie pevnosti a tvrdosti pre následné procesy tvarovania
  • Zlepšenie obrábateľnosti ocelí (obsah C> 0,4%)

Normalizačné žíhanie (750 - 950 ° C)

  • Vytvorenie  čo možno najjemnozrnejšej a najrovnomernej štruktúry s optimálnou pevnosťou a tvárnosťou

 Žíhanie / žíhanie na hrubé zrno (850 - 1 050 ° C)

  • Zlepšenie obrábateľnosti

Rekryštalizačné žíhanie (550 – 700)

  • Odstránenie napätia v materiáloch po tvárnení za studena v prípravnom procese spracovania (ohýbanie, valcovanie atď.)

 Žíhanie pod inertným plynom (až do 1050 ° C)

  • Odstránenie okovín a sfarbenia

(v závislosti od procesu žíhania)

Veľkosť šarže
max. priemer
1.300 x 1.300 mm
max. výška
1.200 mm
Hmotnosť šarže
max. hmotnosť
2.000 kg
Teplotné rozsahy
v závislosti od procesu žíhania