Penetrácia farbivom

Pomocou metódy penetrácie farbivom je možné detekovať povrchové chyby vašich komponentov. Metóda sa osvedčila najmä v oblasti zisťovania trhlín na povrchu.

Na rozdiel od iných metód testovania na povrchu môže byť test penetrácie farbivom v zásade aplikovaný na všetkýchkomponentoch bez ohľadu na materiál. Preto sa môže spoľahlivo použiť nielen v prípade kovových obrobkov , ale aj vašich obrobkov z keramiky, skla alebo plastu. 

V závislosti od výberu testovacieho penetrantu sa môže postup nedeštrukčného testovania vykonať pri dennom svetle alebo fluorescenčne pod UV žiarením. Metóda je vhodná najmä v prípade inštalovaných komponentov a obrobkov, pri ktorých nie je možné použiť iný spôsob nedeštrukčného testovania kvôli ich veľkosti.

SORTIMENT SLUŽIEB

  • mobilné a stacionárne testy (podľa miestnych podmienok )
  • kontroly zvarov
  • testovanie nainštalovaných komponentov (bez demontáže)