Logistika

Dodávka Just-In-Time / Just-In-Sequence

Staráme sa o to, aby ste mali k dispozícii vaše požadované obrobky načas: Nato sme zriadili moderný vozový park, nepretržitú údržbu,  odborných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Používaním najrôznejších typov vozidiel vieme reagovať presne na kvantitu dodávok a na dovozné špecifiká u vás na mieste.

SORTIMENT SLUŽIEB

  • možné čiastkové dodávky obrobkov v závislosti od procesu
  • zavedenie nepretržitej kyvadlovej dopravy
  • dostupnosť obrobkov/ dodávka JIT alebo JIS

 

Available in Romania / Slovakia