Lúpanie/ narovnávanie / ostrenie

V oblasti mechanického obrábania povrchov sa prispôsobujeme technickým danostiam tyčového materiálu vzhľadom na nasledujúci proces spracovania. Týmto sa usilujeme redukovať spotrebu materiálu a vyhýbať sa nákladnej dodatočnej oprave dielov. S cieľom dosiahnuť presnosť v rozmeroch a v tvare vykonávame lúpanie prostredníctvom riadeného oddeľovania triesok. Týmto opracovaním sa na oceli technicky odstraňujú aj povrchové chyby. Okrem toho sa priemer prispôsobuje požiadavke zákazníka, takže ďalšie obrábanie sa zredukuje na minimum.

Skreslenie na materiáli spôsobené predbežným  opracovaním sa opäť neutralizuje pri narovnávaní. Týmto sa nielen zlepšuje priamosť, ale aj drsnosť ocele.

Stredobodom našej pozornosti v rámci celého procesu obrábania sú veľmi presné výsledky. Prostredníctvom nepretržitej dokumentácie výsledkov a neustáleho monitorovania správnosti rozmerov dosahujeme priebežne vysokú kvalitu výroby.

SORTIMENT SLUŽIEB

  • plnoautomatické zariadenie na otáčanie hriadeľa na lúpanie a narovnávanie
  • obrábanie tyčového materiálu
  • obrábanie legovaných ocelí a neželezných kovov (okrem iného tyčí, hriadeľov, vretien)
  • uskladnenie v exteriérovom a interiérovom sklade (podľa požiadaviek)
  • ostrenie/ rezanie v nasledujúcom procesnom kroku
Východiskový materiál
max. čistá váha
100 kg / Stange
max. dĺžka tyče
4 m
Priemer
realizovateľný
12 - 62 mm
Oddeľovanie triesok
realizovateľný
0,5 - 2,0 mm / čip