Skúška ultrazvukom

Prostredníctvom ultrazvukovej skúšky je možné kontrolovať rôzne materiály, ich hrúbku, či identifikovať ich vnúroné chyby. Kontrolu vnútorných chýb je možné bezpečne vykonávať u takmer všetkých typov komponentov. Jediným predpokladom je, že je materiál zvukovo vodivý.

V závislosti od skúšobnej úlohy používame metódy kontaktnej alebo ponornej techniky. Pomocou kontaktnej techniky je možné komponenty kontrolovať aj v nainštalovanom stave.Takto je možné vyhnúť sa prestojom stroja a znížiť náklady za demontážne práce.

Medzi aplikácie metódy NDT patrí skúška zvarového švu (impulzná echová metóda) a meranie hrúbky steny komponentov, ktoré sa môžu vykonávať aj mobilne podľa miestnych podmienok.

ROZSAH SLUŽIEB

  • stacionárne zariadenia pre ponornú techniku
  • kontaktná technika pre mobilné aplikácie
  • kontrola zvaru
  • kontrola jednotlivých komponentov a sérií komponentov
váľať skúška
rozmer rolky
priemer min. 25 – 110 mm
dĺžka
35 - 180 mm
hmotnosť
max. 10 kg