© Madinger

Nedeštruktívne skúšanie

Prostredníctvom našich metód nedeštruktívneho skúšania materiálov sme schopní vykonať skúšky a zistiť chyby u takmer všetkých druhov komponentov v rôznych fázach spracovania bez toho, aby boli komponenty poškodené alebo zmenené v ich vlastnostiach.

Na základe používania rôznych postupov NDT a dlhoročných skúseností našich zamestnancov vieme našim zákazníkom optimálne poradiť a ponúknuť im najvhodnejšiu testovaciu metódu alebo najvhodnejšiu kombináciu testovacích metód.

Naša ponuka služieb v oblasti nedeštruktívneho skúšania materiálov obsahuje: magnetickú skúšku práškovou metódou (MT), ultrazvukové testovanie (UT), testovanie vírivými prúdmi (ET) a kapilárne alebo penetračné skúšanie (PT).

Sme kooperujúcim členom registrovaného združenia  DGZfP - Nemeckej spoločnosti pre nedeštruktívne skúšanie, preto je kvalifikácia našich zamestnancov veľmi dôležitá. Dosahujeme ju okrem iného aj vykonávaním príslušných skúšok. Všetky skúšky materiálu vykonávajú výlučne certifikovaní zamestnanci.

kontaktná osoba:

Adrian Scheller
telefón: +49 9726 9066-0
e-mail: info@madinger.com

 

 

Eugen Michel
telefón:. +49 9726 9066-0
e-mail: info@madinger.com