Skúška magnetickou práškovou metódou

Pomocou skúšania magnetickou práškovou metódou (MPI) kontrolujeme trhliny na vašich obrobkoch tesne pod povrchom materiálu. Táto skúška na zistenie povrchových trhlín  sa vykonáva v prípade feromagnetických materiálov ako sú  liatina alebo oceľ (priepustnosť alebo magnetická vodivosť μ> 100).

Ak nie je možné realizovať plnú magnetizáciu z dôvodu veľkosti komponentu alebo geometrie obrobku, je možné magnetizovať čiastočne relevantné časti vašich obrobkov. Feromagnetické obrobky s nemagnetickým povlakom je možné testovať až do hrúbky vrstvy do 50 μ.

Vďaka rôznorodosti skúšobných zariadení v oblasti zisťovania trhlín magnetickou práškovou metódou sme schopní pokryť širokú škálu výkonov a umožniť priebeh väčšieho počtu skúšobných sérií.

OBLASTI POUŽITIA

  • automobilový priemysel (výkovky a odliatky, ako aj hotové výrobky, napr. ložiskové krúžky)
  • reťaze a viazacie prostriedky
  • tlakové zariadenia, rúry a potrubia
  • zvary

SORTIMENT SLUŽIEB

  • stacionárne zariadenia (na báze vody a oleja)
  • testovanie na mieste (na existujúcich zariadeniach alebo na mobilných zariadeniach (ručné magnety, vysokovýkonný generátor)

Available in Slovakia