Kalibračné služby

Súčasťou firemnej skupiny Madinger je laboratórium spoločnosti MK-Kalibrierlabor GmbH, kde kalibrujeme s viac ako dvadsaťročnou skúsenosťou širokú škálu asi 240 rôznych meracích prístrojov. Na základe akreditácie udelenej Nemeckým akreditačným úradom (DAkkS) podľa normy DIN EN ISO / IEC 17025:2018 kalibrujeme podľa smerníc DKD alebo smerníc VDI / VDE / DGQ, podľa normy (ISO kalibrácie) alebo údajov výrobcu.

Sme odborníkmi vo všetkých oblastiach kontroly testovania ako poskytovateľ kompletných služieb. K tomu patrí okrem iného vlastný doručovací servis skúšobných prostriedkov. Okrem bezpečnej prepravy vyškoleným personálom sú v tejto oblasti zabezpečené krátke prestoje a týždenné odnášky a dodávky.

Osobitnou službou pre zákazníka je poskytovanie webovej platformy. Používaním tohto online nástroja má zákazník kedykoľvek možnosť zobraziť aktuálny stav spracovania svojho zaslaného prostriedku na testovanie. Okrem toho je možné prostredníctvom tohto softvéru využiť aj ďalšie služby: Správu meracích zariadení online, online prístup k základným údajom a protokolom o kalibrácii, k hodnoteniu histórie skúšobného zariadenia, ako aj k vyhľadaniu uplynulého testovania.

SORTIMENT SLUŽIEB

  • DAkkS a ISO kalibrácia
  • oprava/ nastavenie
  • meranie miezd/ počiatočné odbery vzoriek
  • odbyt
  • kalibrácia na mieste