Impresum

Údaje podľa § 5 TMG

Madinger GmbH
Oberwerrner Weg 18
97502 Euerbach

telefón: (09726) 90 66-0
fax: (09726) 90 66-66

e-mail: info@madinger.de

Zastúpený generálnym riaditeľom:
Oliver Madinger, Jürgen Madinger, Sven Geyer

Amtsgericht-Registergericht
Schweinfurt HRB 3620
Ust-IdNr. DE 205 435 691

Madinger NDT GmbH
Oberwerrner Weg 18
97502 Euerbach

telefón: (09726) 90 66-0
fax: (09726) 90 66-66

e-mail: info@madinger.de

Zastúpený generálnym riaditeľom:
Oliver Madinger, Jürgen Madinger, Sven Geyer

Amtsgericht-Registergericht
Schweinfurt HRB 4676
Ust-IdNr. DE 814 379 391

MK-Kalibrierlabor GmbH
Madridstraße 2
D-97424 Schweinfurt

telefón: (09721) 499897-0
fax: (09721) 499897-44

e-mail: info@mk-kalibrierlabor.de

Zastúpený generálnym riaditeľom:
Oliver Madinger, Sven Geyer

Amtsgericht-Registergericht
Schweinfurt HR 4555

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto webových stránkach podľa všeobecných zákonov § 7 ods. 1 TMG. Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať sprostredkované alebo uložené informácie tretích strán, alebo skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť.

Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecného práva zostáva nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je možná v prípade vedomosti o konkrétnom porušení práva. Po upovedomení o príslušných porušeniach bude tento obsah okamžite odstránený.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb. Na ich obsahy nemáme žiadny vplyv, preto za nich nemôžeme prebrať zodpovednosť. Za obsahy prepojených stránok je zodpovedný pôvodný ponúkateľ alebo ich prevádzkovateľ.

Prepojené stránky boli skontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov v čase ich prepojenia a vtedy nebol na nich rozpoznateľný žiadny nelegálny obsah. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je náležitá bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Po zistení o porušeniach zákona tieto odkazy okamžite odstránime.

Autorké práva/ copyright

Obsah a fungovanie stránok vytvorených ich prevádzkovateľmi podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú určené na súkromné nekomerčné použitie

Pokiaľ by obsah na tejto stránke nebol vytvorený prevádzkovateľom, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán. Týka sa to najmä obsahov tretích strán. Ak by sa vyskytla vedomosť o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Po upovedomení o porušeniach tento obsah okamžite odstránime.

 

 

Urovnávanie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie online sporov (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.Naša e-mailová adresa je uvedená vyššie v časti impresum.

Nie sme ochotní alebo povinní zúčastňovať sa na riešení sporov pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov.

 

Zdroj fotografií

Všetky fotky © Madinger GmbH