Martenzitické kalenie a temperovanie

Martenzitické kalenie / temperovanie ocele sa uskutočňuje v troch procesných krokoch: austenitizácia, kalenie, a následné popúšťanie. Vytvrdená martenzitová štruktúra sa vyznačuje vysokou tvrdosťou. Austenitizácia sa uskutočňuje pri teplotách 800 - 1 050 ° C v atmosfére inertného ochranného plynu s následným ochladením v soľnom kúpeli. Dodatočným popúšťaním pri teplotách do 700 ° C dosahujeme požadované vlastnosti. Pritom je zvlášť potrebné spomenúť zlepšenie húževnatosti, zvýšenie dynamickej záťažovej kapacity ako aj zníženie zvyškového napätia v komponentoch.

OBLASTI POUŽITIA

  • rezné nástroje
  • upevňovacie prvky
  • nástroje
  • valivé ložiská/ guličkové ložiská

VLASTNOSTI

  • vysoká tvrdosť a pevnosť
  • výroba definovanej tvrdosti a húževnatosti
  • jemnozrnná štruktúra
Veľkosť šarže
max. priemer
1.300 mm
max. výška
620 mm
Hmotnosť šarže
max. hmotnosť
1.000 kg
Teplotné rozsahy
kaliaca teplota
700 - 1.050 °C
zakalenie a držanie v slanom kúpeli
180 - 220 °C
popúšťanie
150 - 700 °C