Poskytovanie služieb v priemysle

Preberanie, roztrieďovanie, vizuálne skúšky, povrchová úprava, testovanie a dodatočná oprava nepodarkov, kontrola rozmerov rôznymi meracími prístrojmi, vypracovanie koncepcií balenia na základe špecifických požiadaviek alebo „rezidentnej funkcie“ – v oblasti poskytovania služieb v priemysle radi prijmeme vašu individuálnu výzvu!

Zameriavame sa na kvalitu, rýchlosť a flexibilitu. Interakcia vyškolených zamestnancov s modernými technológiami, dodržiavanie zákazníckych i interných špecifikácií kvality ako aj jej neustála kontrola nás vedú k nepretržitému zdokonaľovaniu.

Podľa hesla "nedá sa - neexistuje" hľadáme pre našich zákazníkov ako poskytovateľ priemyselných služieb nielen na mieru šité riešenia a ich spoľahlivú a termínovo presnú implementáciu, ale súčasne procesne ďalej rozvíjame našu ponuku služieb.

V oblasti poskytovania služieb v priemysle pracujeme pre široké spektrum zákazníkov po celom Nemecku a tiež máme naviac trvalé pracovisko vo Schweinfurte.

Radi vám poskytneme kompetentého poradcu, či už pôjde o malé alebo i veľké projekty.

kontaktná osoba:

Stanislaw Schmidt
telefón: +49 9726 9066-0
e-mail: info@madinger.com