Metalografia

Kvalita tepelného spracovania je rozhodujúca pre dlhú životnosť obrobku v neskoršom praktickom použití. Základ nášho chápania kvality tvoria: výber správnych parametrov ošetrenia, kompletná dokumentácia pri objednávkach a nepretržité zabezpečovanie kvality.

Individuálne riešenia a požiadavky sa berú do úvahy v spolupráci s odborným poradcom už pri príprave na tepelné spracovanie. Jedine týmto spôsobom je možné s presnosťou splniť vaše požiadavky a ušetriť zdroje a náklady. V procese zabezpečovania kvality sa vykonáva priebežná kontrola a meranie kvality tepelne spracovaných obrobkov. V našom laboratóriu sa spoliehame na už osvedčené metódy merania. Aj tieto štandardizované postupy môžu byť prispôsobené vašim individuálnym požiadavkám.

SPEKTRUM SLUŽIEB

  • skúška tvrdosti materiálov podľa Vickersa (HV10-HV0,025)
  • skúška tvrdosti materiálov podľa Rockwella (HRC)
  • meranie kriviek tvrdosti
  • kontrola štruktúry v priečnom reze
  • stanovenie hĺbok zakalenia (NHD, EHT)
  • spektrálna analýza
  • analýza zvyškového austenitu