Nitridovanie

V dôsledku vnútornej difúzie dusíka sa nitridáciou plynom vytvára na povrchu obrobku veľmi tvrdá povrchová vrstva, pričom jadro obrobku zostáva mäkké. V dôsledku nízkych teplôt spracovania dochádza len k nepatrnej deformite materiálu. Povrchová štruktúra vytvorená nitridačným procesom je rozdelená do dvoch vrstiev – difúznej a spojovacej, ktoré sa prejavujú  odlišnou štruktúrou v závislosti od materiálu a času spracovania.

Povrchová vrstva sa vyznačuje vysokou mierou odolnosti voči opotrebeniu a poškriabaniu; súčasne sa zlepšujú vlastnosti týkajúce sa korózie. Vniknutie atómov dusíka do spodnej difúznej zóny pod povrchovou vrstvou zvyšuje únavovú pevnosť obrobku. Termochemický proces sa zvyčajne využíva v prípade legovaných ocelí.

VLASTNOSTI

  • zlepšenie odolnosti pri abrazívnom opotrebovaní (opotrebovaní ryhovaním)
  • zníženie opotrebovania valcovaním
  • zlepšenie protikoróznych vlastností
  • možné parciálne čiastočné nitridovanie

VÝSLEDKY

  • NHD možné do max. 0,6 mm
  • spojovacia vrstva vrstva 5 až max. 50 μ
  • tvrdosť povrchu max. 1 050 HV
  • s oxidačnou vrstvou a bez nej
Veľkosť šarže
max. veľkosť
900 x 1.200 mm
max. výška
900 mm
Hmotnosť šarže
max. hmotnosť
1.500 kg
Teplotné rozsahy
teplota od
500 - 550 °C
Čas úpravy
časy od
1 - 100 Stunden