Vizuálna skúška

V oblasti poskytovania služieb v priemysle preskúmame vaše obrobky doslovne pod lupou. Prostredníctvom vizuálnej skúšky dokážeme na vašich obrobkoch dôkladne sériovo zisťovať povrchové vady. Skúseným očiam našich odborníkov neunikne nič, či už pôjde o materiálové alebo montážne chyby, mechanické poškodenia alebo znečistenia.

Priamu vizuálnu kontrolu vykonávame podľa požiadaviek bez alebo s pomôckami ako sú napr. lampy, lupy alebo mikroskopy. Okrem toho máme v oblasti nepriamych vizuálnych kontrol k dispozícii digitálny inšpekčný mikroskop s HD rozlíšením s 55 násobným zväčšením. Týmto spôsobom dokážeme  zistiť takmer všetky chyby materiálu na povrchu obrobkov. Ručíme za kvalitu skúšky a kompletnú digitálnu dokumentáciu chýb dokladujeme aj snímkami.

Vykonávame pre vás priame a nepriame vizuálne prehliadky ako sériovú alebo náhodnú kontrolu.

Available in Romania / Slovakia