Kontrola rozmerov

Je pre vás rozhodujúca rozmerová presnosť? Skontrolujeme, či skutočné rozmery vašich obrobkov zodpovedajú stanovenej prípustnej tolerancii, určenej menovitej veľkosti. Na vykonanie skúšok rozmerovej presnosti používame rôzne meracie prístroje ako sú kalibre, posuvné meradlá, strmeňové mikrometre a elektrické meracie sondy.

Rozmerovú presnosť obrobkov skontrolujeme  jednotlivo alebo aj v rámci sériovej kontroly.

Available in Romania / Slovakia