Tryskanie oceľovými guličkami

Tryskaním oceľovými guličkami zbavujeme povrchy nečistôt ako je hrdza, okoviny, zbytky po zváraní, zvyšky farieb, a podobne. Výsledkom je bezproblémová, spevnená a zároveň rovnomerná drsná plocha. Prostredníctvom procesu tryskania oceľou sa dá dosiahnuť veľmi jemná povrchová úprava. Tento proces je veľmi dôležitý, pretože zvyšky oxidácie a pod. môžu v následnom obrábacom procese sústruženia, brúsenia atď. silne kontaminovať chladiace mastivo a skrátiť životnosť rezných hrán nástrojov.

OBLASTI POUŽITIA

  • časti strojov všetkého druhu
  • časti z plechu
  • zrnitý materiál
otryskávací materiál
oceľové guličky priemer
0,16 - 0,30 mm
Hmotnosť šarže
max. hmotnosť
300 kg
max. hmotnosť obrobku
10 kg