Čistenie kovových a plechových dielov

Nestaráme sa iba o bezpečný transport komponentov, ale ich aj odmasťujeme a čistíme pomocou moderných čistiacich zariadení. Každý čistiaci proces sa dá presne a špecificky definovať podľa požiadaviek. Parametre programu sa zadávajú priamo do stroja. K rozhodujúcim faktorom patria druh a stupeň znečistenia, ako aj potrebný stupeň čistenia vašich komponentov. V tejto fáze prebieha optimálna príprava pre ďalšie vaše procesné kroky.

Pri čistení najrôznejších komponentov používame vysokovýkonné pumpy a špeciálne systémy trysiek. Sušenie komponentov sa vykonáva pomocou teplovzdušného sušenia.  Naši vyškolení pracovníci zabezpečujú priebežnú kontrolu kúpeľov, ako aj skúšky v laboratóriu. Garantujeme vám čo možno najvyššiu kvalitu ako aj bezporuchové ďalšie opracovanie komponentov.

SORTIMENT SLUŽIEB
brutto-hmotnosť šarže (max.)
150 kg
typorozmer (max):
660 x 480 x 300 mm
Individuálne adaptabilné čistiace programy (podľa požiadaviek)
Výkon čistenia za deň
okolo 10 ton

Available in Romania / Slovakia