Bezpečnosť a ochrana pri práci

Naším cieľom je udržiavať a neustále zlepšovať bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre našich zamestnancov.

Z tohto dôvodu sa usilujeme zosúladiť všetky naše firemné procesy s požiadavkami systému AMS - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (VBG). Úspešné vykonanie auditu potvrdilo účinnosť nášho systému riadenia v roku 2017.

Systematický a štruktúrovaný prístup k bezpečnosti práce a integrácia ochrany zdravia a bezpečnosti práce podporujú proces neustáleho zlepšovania do našich pracovných procesov a zabezpečujú dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci začína pre nás prevenciou. Pravidelné vzdelávanie, eliminácia potenciálnych rizík na všetkých pracoviskách a správne a príkladne konanie manažmentu odvracia a minimalizuje riziká ohrozenia.