Bainitické kalenie a temperovanie

Bainitické kalenie a temperovanie (izotermické zošľachťovanie)

Na dosiahnutie požadovanej štruktúry bainitu sa obrobok po austenitizácii ochladí v soľnom kúpeli. Doba zotrvania pri teplotách od 250 až po 450 stupňov závisí od dizajnu a kvality materiálu a môže trvať niekoľko minút až niekoľko hodín. 

Vzhľadom na zvýšenú teplotu ochladzovania nad AC1 (počiatočná teplota martenzitu) musí byť teplota ochladzovacieho média zvolená presne, aby sa zabránilo tvorbe perlitu. Za určitých podmienok je možné predĺžením zotrvania v slanom kúpeli upustiť od procesu popúšťania.

 

 

 

VLASTNOSTI

  • odolnosť voči dynamickým záťažam
  • nízke tepelné namáhanie
  • zníženie deformácie materiálu
  • vysoká pevnosť pri maximálnej húževnatosti

OBLASTI POUŽITIA

  • časti strojov
  • nástroje
  • valivé a guličkové ložiská
  • legované ocele
  • tenkostenné komponenty
Veľkosť šarže
max. priemer
1.300 mm
max. výška
600 mm
Hmotnosť šarže
max. hmotnosť
900 kg
Teplotné rozsahy
kaliaca teplota
700 - 1.050 °C
zakalenie a držanie v slanom kúpeli
250 - 450 °C