Kalibrácia na mieste

V prípade meracích prístrojov zabudovaných v zariadeniach, alebo len ťažko schopných transportu, ponúkame ich kalibráciu na mieste u zákazníka a tým poskytujeme minimálne prestoje a priamy kontakt s naším expertom. Vaše meracie prostriedky kalibrujeme buď bezprostredne priamo na vašich zariadeniach či skúšobných stojanoch, alebo vo vašich priestoroch.

Prostredníctvom nášho portfólia služieb sme schopní realizovať kalibráciu na mieste podľa štandardov ISO alebo DAkkS.