Declarație de confidențialitate

1. Protecția datelor dintr-o privire

Informații generale

Următoarele oferă o imagine de ansamblu simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dvs. personale atunci când vizitați site-ul nostru web. „Date personale” înseamnă orice date prin care poți fi identificat personal. Informații detaliate despre subiectul protecției datelor pot fi preluate din declarația noastră de confidențialitate prezentată sub acest text.

Colectarea datelor prin intermediul paginii noastre web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site web?

Operatorul site-ului web prelucrează datele de pe acest site web. Datele de contact ale operatorului site-ului web pot fi găsite în secțiunea „aviz legal” a acestui site.

Cum colectăm datele dumneavoastră ?

Datele dvs. sunt colectate atunci când ni le comunicați. De exemplu, acest lucru se poate întâmpla atunci când completați un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat prin intermediul sistemelor noastre IT atunci când vizitați site-ul nostru. Datele sunt în primul rând de natură tehnică (de exemplu, browserul internet, sistemul de operare sau pagina accesată). Aceste date sunt colectate automat imediat ce accesați site-ul nostru web.

În ce scop folosim aceste date?

Unele dintre datele sunt colectate pentru a asigura navigarea pe site fără erori. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi - în orice moment și gratuit - informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. personale stocate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În cazul în care aveți întrebări cu privire la protecția datelor, ne puteți contacta oricând la adresele furnizate la detalii legale. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere relevantă.

De asemenea, aveți dreptul de a cere - în anumite circumstanțe - ca prelucrarea datelor dvs. personale să fie restricționată. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați “Dreptul la restricționarea procesării” din declarația de confidențialitate.

Instrumente analizor și instrumente ale terților

Când vizitați site-ul nostru web, comportamentul dvs. de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se întâmplă în special, prin intermediul cookie-urilor și „programelor analizatorului”. Analiza comportamentului de navigare este de obicei, anonimă; comportamentul dumneavoastră de navigare nu permite identificarea dumneavoastră. Puteți obiecta la o astfel de analiză sau o puteți preveni prin nefolosire. Informații detaliate în acest sens pot fi găsite în următoarea declarație de confidențialitate.

Vă puteți opune efectuării unei astfel de analize. Opțiunile pentru obiecțiuni sunt explicate în această declarație de confidențialitate.

 

2. Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini iau în serios protecția datelor dvs. personale. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter confidențial și în conformitate cu reglementările legale de protecție a datelor și cu această declarație de confidențialitate.

Când folosiți această pagină web, sunt colectate diferite date personale. „Date personale” înseamnă orice date prin care poți fi identificat personal. Această declarație de confidențialitate explică ce informații colectăm și cum le folosim.    De asemenea, explică modul în care sunt folosite datele și scopul.

Dorim să subliniem că transmisia de date prin internet (de exemplu, atunci când comunicați prin e-mail) poate duce la vulnerabilități de securitate. Nu este posibilă protejarea absolută a datelor împotriva accesării de către terți.

Detalii cu privire la entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor de pe acest site web este:

Firma Madinger GmbH

Oberwerrner Weg 18

97502 Euerbach

Telefon: 09726 / 90 66-0

Email: info@madinger.de

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică care - singură sau împreună cu alte persoane - decide cu privire la scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal (de ex. Nume, adrese de e-mail etc.)

Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul explicit al titularului. Puteți revoca oricând acordul acordat anterior. Un e-mail informal este suficient pentru a face acest lucru. Legalitatea procesării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a obiecta împotriva colectării datelor în anumite cazuri și împotriva publicității directe (Articolul 21 GDPR)

Dacă prelucrarea datelor are loc în baza articolului 6 alineatul (1e) sau (1f) GDPR, aveți dreptul de a formula o obiecție împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în orice moment, din motive care decurg din situația dvs. personală; acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste dispoziții. Legala respectivă pentru prelucrare este prezentată în declarația de confidențialitate. Dacă înaintați o obiecție, datele dvs. personale nu mai sunt prelucrate, cu excepția cazului în care demonstrăm motive de convingere, de protecție, pentru prelucrarea care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau dacă această prelucrare nu servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale (obiecțiune în conformitate cu art. 21 (1) GDPR).

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru publicitatea directă, atunci aveți dreptul de a înainta obiecțiune (în orice moment) împotriva acestei acțiuni; acelai lucru este valabil în cazul oricărui profil care ar putea fi conectat cu o astfel de publicitate directă. Dacă, într-adevăr, vă opuneți în acest sens, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în scopul comercializării directe (obiecție în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere relevantă

În cazul în care au existat încălcări ale GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere din statul membru în care domiciliază de obicei, unde își au locul de muncă sau unde a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a depune plângere există fără a aduce prejudicii oricărei măsuri administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a transfera date către terți într-un format comun, care poate fi citit automat, în cazul în care prelucrăm automat aceste date pe baza consimțământului dvs. sau în îndeplinirea unui contract. În măsura în care solicitați transferul direct de date către un alt operator de date, acest lucru se va produce numai dacă acestea sunt fezabile din punct de vedere tehnic.

Informații, blocare, ștergere, rectificare

În contextul reglementărilor legale valabile, aveți dreptul de a primi informații - în orice moment și fără taxă - despre datele dvs. personale stocate, originea lor și destinatarii acestora, precum și despre scopul prelucrării datelor și, după caz, a dreptul de a rectifica, bloca sau șterge aceste date. În cazul în care trebuie să aveți grijă să aveți întrebări în ceea ce privește protecția, atunci nu puteți contacta oricând adresele furnizate.

Dreptul la restricția prelucrării

De asemenea, aveți dreptul de a cere ca prelucrarea datelor dvs. personale să fie restricționată. Ne puteți contacta în acest sens în orice moment la adresa indicată în detaliile legale. Dreptul la restricționarea procesării există în următoarele cazuri:

  • În cazul în care contestați exactitatea datelor dvs. personale stocate la noi, în general avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. De asemenea, aveți dreptul de a cere ca prelucrarea datelor dvs. personale să fie restricționată pe durata procesului de verificare.
  • Dacă datele dvs. personale sunt / au fost prelucrate ilegal, puteți solicita restricționarea procesării datelor în loc de ștergerea acestora.
  • Dacă nu mai solicităm datele dvs. personale, dar aveți nevoie de ele pentru a exercita, apăra sau afirma revendicări legale, atunci aveți dreptul de a cere restricționarea procesării datelor dvs. personale în loc de ștergerea acestora.
  • Dacă prezentați o obiecție în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, trebuie să se facă un echilibru între interesele dvs. și ale noastre. În măsura în care nu există încă o definiție cu privire la partea ale cărei drepturi prevalează, aveși deptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date pot fi procesate numai - în afară de stocarea lor - cu acordul dvs., sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau pentru protecția drepturilor altui persoană juridică sau din motive de interes public substanțial al Uniunii Europene sau ale unui stat membru.

 

3. Ofițer Protecția datelor

Ofițer Protecția statutară a datelor

Am numit un reprezentant cu protecția datelor în cadrul companiei noastre.

Oberwerrner Weg 18

97502 Euerbach, Germania

Telefon: 09726 / 90 66-0

Email: datenschutz@madinger.de

 

 

 

4. Colectarea datelor prin intermediul paginii noastre web

Cookie-uri

Paginile de internet folosesc „cookie-uri”. Cookie-urile nu deteriorează computerul și nu conțin viruși. Cookie-urile sunt utilizate pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat, mai eficient și mai sigur. Cookie-urile reprezintă fișiere mici de text care sunt plasate în computer-ul dumneaviastră și depozitate în browser-ul dumnevoastră.

Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt „cookie-uri de sesiune”. Acestea sunt șterse automat la sfârșitul vizitei. Alte cookie-uri rămân salvate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem browser-ul dumneavoastră la următoarea vizită.

Puteți modifica setările de pe browserul dvs. astfel încât să fiți informați despre plasarea cookie-urilor, astfel încât cookie-urile sunt permise numai în cazuri individuale, astfel încât acceptarea cookie-urilor este în general exclusă și / sau astfel încât cookie-urile să fie șterse automat atunci când browserul este închis. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, acest lucru poate afecta funcționalitatea acestui site web.

Cookie-urile necesare pentru implementarea procesului de comunicare electronică sau pentru furnizarea anumitor funcții pe care le doriți (de exemplu, funcția coșului de cumpărături), sunt salvate în baza articolului 6 alineatul (1f) GDPR. Operatorul acestui site are interesul legitim de a stoca cookie-urile în scopul furnizării serviciilor optimizate fără niciun fel de erori tehnice. În măsura în care sunt stocate alte cookie-uri (de exemplu, cookie-urile utilizate pentru a analiza comportamentul dvs. de navigare), acestea sunt prevăzute separat în această declarație de confidențialitate.

Fișiere jurnal server

SFurnizorul de pagini colectează și stochează automat informații în „fișiere jurnal server”, pe care browserul nostru ni le transmite automat. Aceste informații conțin:

  •   Tip browser și versiune browser
  • Sistem de operare utilizat
  • URL referință
  • Numele gazdei computerului care accesează
  • Ora solicitării serverului
  • Adresa IP

Nu există nicio compilare a acestor date cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate conform art.  6 (1f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim pentru prezentarea și optimizarea fără eroare din punct de vedere tehnic a site-ului - pentru a face acest lucru, fișierele de jurnal de server trebuie colectate.

Formular de contact

Dacă ne adresați o întrebare prin intermediul unui formular de contact, informațiile din formularul de interogare - inclusiv informațiile de contact pe care le oferiți - vor fi stocate de noi în scopul procesării interogării și în cazul întrebărilor de urmărire. Nu vom transmite aceste date fără permisiunea dvs.

Prelucrarea datelor furnizate în formularul de contact are loc numai pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1a) GDPR). Puteți revoca oricând acordul dat anterior. Un e-mail informal este suficient pentru a face acest lucru. Legalitatea procesării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Vom păstra datele introduse de dvs. în formularul de contact până când ne cereți să le ștergem, vă revocăm consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu va mai exista (de exemplu, după procesarea interogării). Dispozițiile statutare obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Întrebări prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, interogarea dvs. - inclusiv toate datele cu caracter personal din aceasta (nume, interogare) - vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dvs. Nu vom transmite aceste date fără permisiunea dvs.

Prelucrarea acestor date se realizează pe baza articolului 6 alineatul (1b) GDPR, în măsura în care întrebarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru executarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1a) GDPR) și / sau pe interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1f) GDPR, deoarece avem un interes legitim în procesarea efectivă a întrebărilor adresate către noi .

Vom păstra datele introduse de dvs. în formularul de contact până când ne cereți să le ștergem, vă revocăm consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu va mai exista (de exemplu, după procesarea interogării). Dispozițiile statutare obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Prelucrarea datelor (datele clientului și datele contractuale)

Colectăm, prelucrăm și folosim date cu caracter personal numai în măsura necesară pentru înființarea, proiectarea legată de conținut sau modificarea relației juridice (date de inventar). Acest lucru se întâmplă pe baza articolului 6 alineatul (1b) GDPR, care permite procesarea datelor în scopul îndeplinirii unui contract sau a unor măsuri precontractuale. Colectăm, prelucrăm și folosim date personale care apar prin utilizarea site-ului nostru web (date de utilizare) numai în măsura necesară pentru a permite utilizatorului să utilizeze sau să plătească serviciul.  

Datele colectate ale clienților sunt șterse după finalizarea activității sau încetarea relației de afaceri. Prevederile statutare rămân neschimbate.

 

5. Instrumente analizor și publicitate

Matomo (ehemals PIWIK)

Diese Webseite benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo. Matomo verwendet so genannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Dazu werden die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adrese wird vor der Speicherung anonymisiert. Matomo-Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Die Speicherung von Matomo-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie die Speicherung und Nutzung hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-Cookie hinterlegt, der verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen, hat dies zur Folge, dass auch das Matomo Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden.

Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de

 

6. Plug-in-uri și instrumente

Fonturi web Google

Acest site folosește „fonturi web” pentru reprezentarea uniformă a fonturilor. Aceste fonturi web sunt furnizate de Google. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nicio legătură între serverele Google în acest sens.

Google Maps

Acest site utilizează serviciul de hărți Google Maps, printr-o API. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Pentru a utiliza caracteristicile Google Maps, este necesar ca adresa dvs. IP să fie stocată. Această informație, de obicei, este transmisă către un server Google în SUA și stocată acolo. Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestei transmisii de date.

Utilizarea Google Maps are loc în interesul de a oferi prezentarea adecvată a ofertei noastre online și de a face ușor de găsit locurile date pe site-ul nostru web. Aceasta constituie un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul (1f) GDPR.