Kvalita2

Napriek zaručenej flexibilite a rýchlosti nikdy nestrácame zo zreteľa jediné - kvalitu!

Madinger GmbH a Madinger NDT GmbH disponujú spoľahlivým systémom riadenia kvality certifikovaným podľa normy ST EN ISO 9001.

Dodržiavanie noriem a štandardov, ako aj procedurálnych inštrukcií a smerníc zabezpečuje účinný systém riadenia kvality. Pravidelné audity podporujú proces neustáleho zlepšovania.

Vysoká kvalita našich služieb, spoľahlivosť našich dodávok a náš servis presviedčajú našich zákazníkov a prispievajú značne k ich dlhodobému úspechu.

Skúsenosti a kompetencie každého zamestnanca vytvárajú už dnes predpoklad pre uspokojovanie požiadaviek v budúcnosti.

Aby sme mohli zohrávať aktívnu úlohu v nemeckej normalizačnej politike a prispieť k rozvoju dôležitých oblastí v budúcnosti, ako napríklad Industry 4.0, stali sme sa od roku 2018 členom "Nemeckého inštitútu pre normalizáciu e.V.", v skratke DIN.