Tepelné spracovanie

Požiadavky na komponenty neustále rastú, preto je správny proces tepelného spracovania nepostrádateľný. Aby sme mohli ponúkať riešenia na mieru, kladieme dôraz na správnu voľbu materiálu a vhodný proces tepelného spracovania. Spoliehame sa na zvonové pece, aby sme dosiahli pri vašich výrobkoch správnu kaliacu teplotu a boli schopní spracovať flexibilne aj malé série.

 V našej kaliarni ponúkame našim zákazníkom širokú škálu služieb v rámci rôznych procesov kalenia: martenzitické kalenie a temperovanie, bainitické kalenie a temperovanie, žíhanie, nitridovanie plynom, nitrokarbonizáciu, ako aj tryskanie oceľou a tryskanie oceľovou drťou.

Kvalita tepelného spracovania je rozhodujúca pre dlhovekosť komponentu v neskoršom praktickom použití. Preto je pre nás samozrejmosťou kontinuálne spracovávanie zákazkovej dokumentácie, ako aj neustále zabezpečovanie systémov manažmentu kvality. Spoliehame sa na osvedčené metódy merania vo vlastnom laboratóriu, ktoré je zárukou kvality počas celého procesu tepelného spracovania.

Neustále sa vyvíjame a investujeme do budúcnosti: Napríklad v roku 2016 sme zaviedli štandard CQI-9 (Continuous Quality Improvement) v oblasti tepelného spracovania. CQI-9 HeatTreat SystemAssessment je systém samohodnotenia, ktoré sa musí vykonať minimálne raz za rok. Týmto sa naďalej zlepšuje reprodukovateľné riadenie procesu a zvyšuje sa jeho kvalita.

Ansprechpartner:

Christoph Kehl
Tel. +49 9726 9066-40
E-Mail: christoph.kehl@madinger.com