História

Od založenia spoločnosti v roku 1999 sa každý deň usilujeme stotožniť s naším mottom "Váš partner pre kvalitu & výkon!"

Na trhu sme úspešní už viac ako 20 rokov ako silný a spoľahlivý partner či už krátkodobo a flexibilne, alebo aj v dlhodobých projektoch.

Naši zákazníci profitujú okrem iného z výroby strojov a vozidiel, z rýchlej prevádzkovej pripravenosti, z dynamických riešení pre zákazníkov a z dlhoročných skúseností v našom odvetví priemyslu.

Okrem sídla spoločnosti v meste Euerbach pri Schweinfurte a zákaznícky orientovaných lokalít vo Schweinfurte, Kitzingene, Würzburgu a Bad Brückenau nás zastupujú ešte dcérske spoločnosti na Slovensku a v Rumunsku.

Základ nášho firemného úspechu vytvorili naši dlhoroční, dobre vyškolení a certifikovaní zamestnanci. Prostredníctvom nepretržitého ďalšieho vzdelávania, certifikácií externými vzdelávacími inštitúciami ako aj internými školeniami posilňujeme neustále know-how našich približne 600 zamestnancov na celom svete.

Budúcnosť si vyžaduje pevný základ

Skupina Madinger sa od založenia v roku 1999  neustále vyvíja, aby spĺňala požiadavky trhu a zákazníkov. Lebo len vyrastajúc na koreňoch minulosti je možné úspešne čeliť budúcim výzvam.

2018 Spoločnosť MK-Kalibrierlabor GmbH sa stáva súčasťou združenia Madinger Group.

2017 Otvorenie pracoviska "Madinger S.R.L" v Rumunsku vrátane novej výrobnej haly a skladu ocele s skladovacou kapacitou 3000t.

2016 Otvorenie zákaznícky orientovanej lokality v meste Schweinfurt.

2015 Založenie dcérskej spoločnosti "Madinger S.R.L." so sídlom v Brasove v Rumunsku. Rozšírenie sortimentu služieb o lúpanie, narovnávanie a ostrenie ocele v centrále spoločnosti v Euerbachu.

2014 Rozšírenie rozsahu služieb spoločnosti Madinger, k.s. o nedeštruktívne skúšanie NDT.

2013 Otvorenie meracieho centra v sídle spoločnosti v Euerbachu, započatie meracích činností. Začiatok povrchového kalenia nitridovaním plynom a nitrokarbonizácie, rozšírenie laboratória metalografie. Zriadenie vlastnej prevádzky s prístupom k železničnej vlečke v Kysuckom Novom Meste, výstavba skladu ocele s kapacitou 6.000 t.

2012 Rozšírenie rozsahu služieb dcérskej spoločnosti Madinger, k.s. o "poskytovanie služieb v priemysle“.

2008 Založenie dcérskej spoločnosti "Madinger, k.s." na Slovensku (Kysucké Nové  Mesto) a spustenie rezacieho centra. Založenie divízie tepelného spracovania výstavbou kaliarne so spustením do prevádzky v sídle firmy v Euerbachu. 

2007 Založenie divízie "Rezacie & logistické centrum", výstavba skladu ocele a jeho uvedenie do prevádzky s kapacitou cca 6 000 t.

2004 Založenie "Madinger NDT GmbH - nedeštruktívne skúšanie" a rozšírenie sortimentu služieb v oblasti procedúr NDT. 

2003 Otvorenie zákaznícky orientovanej pobočky v Schweinfurte s plochou približne 1000 m² skladovacích a výrobných priestorov.

2001 Premiestnenie sídla spoločnosti a rozšírenie podnikateľskej činnosti v oblastiach "Nedestrukčné skúšanie materiálov" a "Poskytovanie služieb v priemysle".

2000 Zmena názvu "Madinger GbR" na "Madinger GmbH" a položenie základného kameňa pre novú výstavbu sídla spoločnosti v Euerbachu.

1999 Založenie "Madinger GbR" v Euerbachu v blízkosti Schweinfurtu s ponukou služieb "Nedeštruktívne skúšanie materiálov" a "Poskytovanie služieb v priemysle."